top of page

Algemene voorwaarden

Definities:

Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving.

Overeenkomst/membership: de overeenkomst die ontstaat tussen RDAM GYM en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden en onze huisregels horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s. Periode van 4 weken: dit zijn de periodes waaruit je overeenkomst is samengesteld. Deze periodes starten vanaf de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen, als je gekozen hebt voor een betaling per 4 weken.

 

Artikel 1: Algemeen

 • Elk lid van RDAM GYM is verplicht om kennis te nemen van de algemene voorwaarden en zich te houden aan de huisregels.

 • RDAM GYM behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Leden kunnen deze wijzigingen raadplegen op onze website.

 

Artikel 2: Het Aanbod

 • RDAM GYM beschrijft het type lidmaatschap op de website. Het aanbod is geldig gedurende de aangegeven periode.

 • RDAM GYM staat geen individueel geplande gymsessies toe.

 

Artikel 3: Lid Worden

 • Je kunt lid worden bij RDAM GYM op de volgende manieren:

 • Inschrijven via de Virtuagym-app.

 • Inschrijving uitgevoerd door de eigenaar van RDAM GYM.

 • Als een deelnemer een overeenkomst met RDAM GYM heeft afgesloten, heeft de deelnemer het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening te herroepen.

 • Indien de deelnemer de overeenkomst herroept zoals beschreven in bovenstaande artikel, ontvangt de deelnemer alle betalingen die aan RDAM GYM zijn gedaan, tenzij de deelnemer al gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van RDAM GYM en/of de locatie heeft betreden.

 • Het abonnement is persoonsgebonden en de deelnemer mag de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen.

 • Als de klant wijzigingen wil aanbrengen in zijn/haar lidmaatschap, moeten deze schriftelijk worden doorgegeven, waarbij de voorwaarden van de overeenkomst van kracht blijven zoals hierboven beschreven.

Artikel 4: Prijzen en Betalingen

 • Betalingen vinden elke 4 weken plaats op basis van de startdatum van het lidmaatschap.

 • Betalingen voor een lidmaatschap worden uitgevoerd via SEPA automatische betalingen en moeten voorafgaand aan de nieuwe periode worden betaald.

 • Aan het einde van een vaste periode van 6 maanden of 1 jaar wordt je lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij tijdig schriftelijk is opgezegd.

 • Leden hebben de mogelijkheid om het volledige bedrag van hun gewenste lidmaatschap in één keer te betalen. Aan het einde van de vaste periode van 1 jaar wordt het contract automatisch verlengd, tenzij tijdig schriftelijk is opgezegd.

 • RDAM GYM behoudt zich het recht voor om haar prijzen en tarieven te indexeren en aan te passen.

 

Artikel 5: Opzegging van het Lidmaatschap

 • Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk worden gedaan.

 • Het opzegtermijn voor een lidmaatschap is elke 4 weken, rekening houdend met de startdatum van het lidmaatschap.

 • Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 4 weken voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van 4 weken.

 • Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar met volledige vooruitbetaling, kun je deze uiterlijk 4 weken voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van 4 weken.

 • Indien je een overeenkomst hebt aangegaan die flexibel opzegbaar is, kun je deze op elk moment zonder vergoeding opzeggen met een opzegtermijn van 4 weken.

 • Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de deelnemer kan het lidmaatschap na overleg en na overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort, met een einddatum of stopgezet.

 • RDAM GYM heeft het recht om de deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als:

 • De deelnemer zich naar het oordeel van RDAM GYM schuldig maakt aan onaanvaardbaar gedrag.

 • De deelnemer herhaaldelijk de regels van RDAM GYM overtreedt.

 • Een derde gebruik maakt van de deelnemerskaart van de deelnemer door nalaten of medeweten van de deelnemer.

Artikel 6: Risico en Aansprakelijkheid

 • Het beoefenen van sport brengt risico's met zich mee. Als je onze faciliteiten gebruikt, dien je zelf te beoordelen wat je aankunt. Wij bieden geen actieve begeleiding in de club. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je maakt. Het gebruik van onze faciliteiten is op eigen risico. Bij twijfel over je fysieke conditie raden we aan om advies in te winnen bij een arts.

KOM JIJ SPORTEN BIJ RDAM GYM

Neem contact op of boek via onderstaand formulier een proefles.

Adres

RDAM GYM

Weena 505 

3013 AL Rotterdam 

Delftse poort (3e verdieping)

Contact

info@rdamgym.nl

085 - 004 1002

Gewichten rood.png
Bedankt voor je aanvraag! 
We nemen spoedig contact met je op.

Wil je jouw proefles dezelfde dag nog inboeken? App dan naar 085-00 41 002.
bottom of page